Prijava štafete za manifestaciju 31. Novosadski Maraton 2023 , koja se održava 2023-10-08


*Ime štafete / Relay name:

*Kategorija:

Klub / Club:

*E-mail:

*Broj mobilnog / Mobile phone:

*Grad / City:

*Država / Country:

Prijava prvi trkač / Entry fee first runner

*Ime i prezime / Name and family :

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava drugi trkač / Entry fee second runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava treći trkač / Entry fee third runner

Ime i prezime / Name and family name:

Datum rođenja / Date of brth:

Pol / Gender:

Veličina majce / T-Shirt:

Prijava četvrti trkač / Entry fee fourth runner

Ime i prezime / Name and family name:

Datum rođenja / Date of brth:

Pol / Gender:

Veličina majce / T-Shirt:

Prijava peti trkač / Entry fee fifth runner

Ime i prezime / Name and family name:

Datum rođenja / Date of brth:

Pol / Gender:

Veličina majce / T-Shirt:

Prijava šesti trkač / Entry fee sixth runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava sedmi trkač / Entry fee seventh runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava osmi trkač / Entry fee eighth runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava deveti trkač / Entry fee ninth runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava deseti trkač / Entry fee tenth runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Komentar: