Prijava štafete za manifestaciju 2. Novosadski Frtalj Maraton 2022 , koja se održava 2022-12-06


*Ime štafete / Relay name:

*Kategorija:

Klub / Club:

*E-mail:

*Broj mobilnog / Mobile phone:

*Grad / City:

*Država / Country:

Prijava prvi trkač / Entry fee first runner

*Ime i prezime / Name and family :

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava drugi trkač / Entry fee second runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:

Prijava treći trkač / Entry fee third runner

Ime i prezime / Name and family name:

Datum rođenja / Date of brth:

Pol / Gender:

Veličina majce / T-Shirt:

Prijava četvrti trkač / Entry fee fourth runner

Ime i prezime / Name and family name:

Datum rođenja / Date of brth:

Pol / Gender:

Veličina majce / T-Shirt:

Prijava peti trkač / Entry fee fifth runner

Ime i prezime / Name and family name:

Datum rođenja / Date of brth:

Pol / Gender:

Veličina majce / T-Shirt:

Prijava šesti trkač / Entry fee sixth runner

*Ime i prezime / Name and family name:

*Datum rođenja / Date of brth:

*Pol / Gender:

*Veličina majce / T-Shirt:Komentar: